skip to Main Content

Menighedsrådet

Vallensbæk Menighedsråd består af 20 medlemmer, heraf 15 valgte medlemmer, sognets 4 præster samt en medarbejderrepræsentant. I 2016 var der for første gang fredsvalg, det vil sige en opstillet liste hvoraf 10 af de valgte medlemmer er fra vores lokale konservative vælgerforening.

Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Alle møder i menighedsrådet foregår i Sognegården. Møderne er offentlige, med mindre der behandles person- eller leverandørsager. Menighedsrådet arbejder med fokus på at holde kirkeskatten så lav som mulig og samtidig bevare et højt aktivitetsniveau.’

Målsætning

Vi vil være kirke for hele sognet. Der skal tilbydes et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper.

Det alsidige og professionelle koncert- og musikliv vil blive fortsat.

Der vil blive arbejde med bedre dialog med menigheden gennem kommunikation via sogneblad og hjemmeside, dåb samtaler, dåb og efterfølgende æblehøstgudstjenester, børne- og unge aktiviteter, foredrag og mødevirksomhed samt videreudvikling af samarbejdet med frivillige.

Yderligere information om kirkelivet findes på kirkens hjemmeside:

http://vallensbækkirke.dk

De konservative menighedsrådsmedlemmer

Birgit Skytte –  formand

Jørgen Hvolbye Lauritzen – næstformand

Preben Rosenberg Hansen – kasserer

Eli Hagerup – kirkeværge

Karen Høgskilde – formand for kirke- og kirkegårdsudvalg, kontaktperson/daglig leder. Karen kan kontaktes på email: kh@hoegskilde.dk

Inger Andersen – formand for præstegårdsudvalg

Lone Christiansen – formand for menighedsplejen og sognegårdsudvalg

Ingolf Mathiesen – formand for aktivitetsudvalget

Helle Glarø Mathiesen

Nina Berrig

Suppleant: Elsemarie Sørensen

 

Back To Top