amalieparken

ØKONOMIEN SKAL VÆRE I ORDEN

De seneste års stramme økonomiske politik i Vallensbæk gør, at vi nu har en robust økonomi og kan foretage investeringer i fremtiden. Derfor rækker budgettet for første gang flere år frem.

HVAD GØR VI FOR ØKONOMIEN

Det er godt for Vallensbæk, at vi alle er blevet enige i kommunalbestyrelsen om budgettet

for 2013 og kan holde skatter og grundskyld i ro. Budgettet hænger nøje sammen med visionerne i kommuneplanstrategien og kan være med til at løfte Vallensbæk Kommune på væsentlige områder.

Vi har i kommunalbestyrelsen arbejdet intenst de seneste år med forskellige brede budgetforlig for at sikre kommunens likviditet og en robust kassebeholdning. Dette er opnået gennem besparelser og nytænkning.

Nu hvor vi har helt styr på vores driftsbudget, har vi har kunnet investere i anlæg.

I Vallensbæk har vi sat ekstra midler af til børneområdet. Pædagogernes fagforening BUPL har offentligt rost Vallensbæk Kommune for at være blandt de få kommuner, der rent faktisk investerer i mere kvalitet i daginstitutionerne. Blandt andet afskaffer vi tre lukkedage i daginstitutionerne, og vi indfører forsøg med fleksible åbningstider i samråd med forældrebestyrelserne.

Vi prioriterer at foretage massive investeringer i kommunens skoler, så vi kan blive ved med at være på forkant med den pædagogiske og faglige udvikling og skabe de bedst mulige rammer for vores børns uddannelse. Det sker i samarbejde med skolebestyrelserne. Vi sikrer også penge til øget uddannelsesvejledning, som er så væsentlig for de unges fremtid.

Derudover har vi skabt konsensus i kommunalbestyrelsen om at skulle investere ca. 80 mio. kr. i energisparende foranstaltninger og renoveringer i kommunens ejendomme, hvilket allerede nu viser sig at være en god investering. Alene i år har f.eks. Idrætscentret sparet ca. 400.000,- på varmen.

Med venlig hilsen

Henrik Rasmussen

Borgmester