Henrik Rasmussen

Henrik Rasmussen

Strandhaven 109
2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 4797 4009
Følg Borgmesteren på Facebook
E-mail: hra@vallensbaek.dk

Borgmester, formand for kommunalbestyrelsen

Medlem af

 • Økonomiudvalget (formand)
 • Det Lokale Beskæftigelsesråd (formand)
 • Væksthus Hovedstaden (formand)
 • Valgbestyrelsen, folketingsvalg
 • Valgbestyrelsen, kommunale og regionale valg
 • Beredskabskommissionen
 • Bevillingsnævnet
 • IværksætterKontaktpunktet
 • Bestyrelsen for Strandparken I/S
 • Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose
 • Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
 • Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S
 • Bestyrelsen for Vestforbrænding I/S
 • Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S
 • Bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S, observatør
 • Bestyrelsen for Vores Rens Holding A/S
Anette Eriksen

Anette Eriksen

Svanholmvej 8,
2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 2488 0912
E-mail: ae@vallensbaek.dk

Medlem af

 • Kommunalbestyrelsen
 • Økonomiudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget (formand)
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Valgbestyrelsen, folketingsvalg
 • Valgbestyrelsen, kommunale og regionale valg
 • Bruger- og pårørenderådet for Højstruphave og Rønnebo
 • Bestyrelsen for S/I Rønnebækhus
Jytte Bendtsen

Jytte Bendtsen

Sandvejen 21
2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 2488 0915
E-mail: jbe@vallensbaek.dk

Medlem af

 • Kommunalbestyrelsen
 • Økonomiudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget (formand)
 • Børn og Unge-udvalget
 • Valgbestyrelsen, kommunale og regionale valg
 • Handicaprådet
 • Musikskolens bestyrelse
 • Ungdomsskolens bestyrelse
 • Uddannelsesudvalget for Vestegnen HF og VUC
Morten Schou Jørgensen

Morten Schou Jørgensen

Lyngvej 1, 2. lejl. 3
2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 2681 3682
Følg Morten på Facebook
E-mail: msj@vallensbaek.dk

Medlem af

 • Kommunalbestyrelsen
 • Børne- og Kulturudvalget (formand)
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Bevillingsnævnet
 • Bruger- og pårørenderådet for Højstruphave og Rønnebo
 • Bestyrelsen for S/I Rønnebækhus
 • Handicaprådet
 • Ungdomsskolens bestyrelse
 • Brugerbestyrelsen for Vallensbæk Ridecenter
 • Trafikselskabet Movias repræsentantskab
John Sørensen

John Sørensen

Nysøvej 39
2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 2012 6060
Medlem af
 • Kommunalbestyrelsen
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Børne- og Kulturudvalget
 • Taksationskommission vedrørende lov om offentlige veje
 • Brugerbestyrelsen for Vallensbæk Idrætscenter
 • Agenda 21-rådet
 • Vallensbæk Kloakforsyning A/S
Arne Petersen

Arne Petersen

Rosenfeldtvej 20, 3.th.
2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 5159 3484
Medlem af
 • Kommunalbestyrelsen
 • Børne- og Kulturudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Bestyrelsen for S/I Rønnebækhus
Marianne Friis-Mikkelsen

Marianne Friis-Mikkelsen

Åsvinget 26, 3. tv.
2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 29 33 22 55
Medlem af
 • Kommunalbestyrelsen
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Børne- og Kulturudvalget
 • Bevillingsnævnet
 • Handicaprådet
 • Vallensbæk Idrætscenter (brugerråd)
Søren Mayntz

Søren Mayntz

Nørrebred 111
2625 Vallensbæk
Telefon: 2921 7558
E-mail: sma@vallensbaek.dk

Medlem af

 • Kommunalbestyrelsen
 • Teknik- og Miljøudvalget (formand)
 • Beredskabskommissionen
 • Agenda 21-rådet
 • Vallensbæk Kloakforsyning A/S