skip to Main Content


sito come questo

8 valgtemaer for dit Vallensbæk

1. Bæredygtig udvikling og stærk økonomi – en grundlæggende forudsætning

I Vallensbæk har vi en god og robust økonomi. Det er ikke uvæsentligt, hvordan vi forvalter vores penge, hvilket betyder, at vi fortsat skal have fokus på, at planlægge og prioritere vores indsatser. Vi skal holde fast i det eksisterende gode serviceniveau og samtidig sikre en sund økonomi, så kommunen fortsat er bæredygtig. Vi ønsker en naturlig udvikling af kommunen, både hvad gælder befolkningstilvækst, men også med varierede boligtilbud. Ved at skabe nye boligmuligheder, som eksempelvis de nye 50+ boliger, giver det rum for, at nye familier kan flytte til og derigennem øge tilvæksten. Med den positiv befolknings-udvikling, er der alene i den seneste periode skabt godt 1.500 nye, private jobs i Vallensbæk. Alt sammen forudsætninger for at vi kan skabe de bedste betingelser for alle i Vallensbæk.

2. Vallensbæk med en grøn profil

Vi ønsker et grønt Vallensbæk på alle tænkelige måder. Sort asfalt skal forvandles til grønne attraktive områder og derfor vil vi fortsætte arbejdet med, at trække grønne arealer ind i byen. Byrummet skal indbyde med små oaser og grønne parkbånd. Her vil vi i de kommende år udvikle og indrette områderne til leg og læring. Med en grøn profil skal vi også sikre klimatilpasninger og gerne i kombinationer, så det både er funktionelt og æstetisk. Det har vi eksempelvis gjort i Vallensbæk mose, som ud over at være et rekreativt område, også er indrettet til at skybrudssikre. I forlængelse af klimatilpasninger vil affald som ressource også fremadrettet have en vigtig position og i vores profil har vi også fokus på, at Vallensbæk skal være en pæn og ordentligt holdt kommune. Veje, torve og grønne arealer skal vedligeholdes så de fremstår trygge og ordentlige.

3. Et mangfoldigt foreningsliv skaber livskvalitet

Når jeg møder vores fritids- og foreningsliv, mærker jeg en glæde og entusiasme, som jeg føler er kendetegnende for foreningslivet i Vallensbæk. Det særlige ved foreningslivet er det tætte samspil med kommunen. Dialog med brugere og foreningslivet er en vigtig parameter for, at skabe de rammer, der skal til for at gøre Vallensbæk endnu mere attraktiv, både for bredde og elite idræt. Det er kommunens opgave at facilitere og understøtte foreningernes behov, og derfor vil idrætscentret blive udvidet med en ny svømmehal.

4. Forebyggelse frem for behandling

I Vallensbæk prioriterer vi folkesundheden højt. Vi ser livskvalitet, som det bærende element for det gode liv, og arbejder ud fra devisen om at forebygge frem for at behandle. Uanset om vi taler om småbørn eller ældre, så arbejder vi for at skabe de bedste betingelser og sørge for at yde den rette hjælp på det rette tidspunkt. Et af brændpunkterne er forebyggelse af ensomhed, som desværre er en stigende tendens i samfundet, og ensomhed forekommer i alle aldre. Vi tror på, at det sunde liv er i fællesskab med andre mennesker, hvor også måltidet spiller en vigtig rolle. Måltidet er et betydningsfuldt samlingspunkt og vores børn i institutionerne og vores ældre i 
plejeenhederne skal inddrages i tilberedning af mad og mærke at alle sanserne blive vakt, når maden laves, der hvor borgerne er.

5. Høje ambitioner på børne- og skoleområdet

Vi tror pÃ¥ tidlig indsats og understøttelse – allerede fra sundhedsplejen og frem til udskolingen – ved at skabe de bedste livsbetingelser for vores børn. Vi er ikke bange for at have ambitioner og mÃ¥let er, at vores skoler skal ligge blandt de 25% bedste i landet. De faglige kompetencer skal underbygges, samtidig med at vi tænker differentieret undervisning, sÃ¥ vores skoler ogsÃ¥ kan rumme børn med særlige behov. OgsÃ¥ uden at de nødvendigvis skal inkluderes. Det skal give mening. For at være rustet til fremtiden, skal vi i høj grad tænke samskabelse mellem skole, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, for at skabe dynamiske skoler, der udover at være alment dannende ogsÃ¥ afspejler arbejdsmarkedet.

6. Sikker trafik og støjreducering

Vejene ombygges for at øge trafiksikkerheden, og vi arbejder for en bedre kollektiv trafik både i og til/fra 
kommunen. Med den nye letbane kommer tre nye stop, der vil sikre at erhvervslivet vil få endnu bedre vilkår. S-togs linje E vil få sit stop på Vallensbæk Station. Arbejdet med teknologi og ny infrastruktur medfører at vi støjreducerer på disse strækninger. Det ligger os stadig meget på sinde og vi arbejder fortsat hårdt for, at Folketinget påtager sig ansvaret for at støjsikre de rigtige steder, for at få størst mulig effekt af investeringerne.

7. I Vallensbæk ønsker vi nærhed og tryghed

I Vallensbæk mÃ¥ der ikke være langt fra idé til handling. Vi har tradition for, at bakke op om gode initiativer og hjælper og understøtter hinanden. Jeg vil gerne møde dig som borger til arrangementer eller hos bageren og blive inspireret til, hvordan vi kan forbedre vores arbejde – stort som smÃ¥t – for at gøre vores Vallensbæk til et endnu bedre sted at bo og være. I Vallensbæk skal det være trygt at færdes – bÃ¥de i byrummet og i hjemmet. Vores gadeteam holder et vÃ¥gent øje med, hvad der foregÃ¥r i byen, og vi er i løbende dialog med politiet, for at mÃ¥lrette vores forebyggende indsats – blandt andet ved at indrette vores byrum, sÃ¥ de fremstÃ¥r trygge og imødekommende.

8. Vallensbæk havn er kommunens vartegn

Fra Vallensbæk station og ned til Strandparken, bygges et â€grønt strøg†for at fÃ¥ by og havn til at hænge sammen. Vi er stolte af bÃ¥de Havnen og Strandparken, men vi ønsker at gøre omrÃ¥det endnu mere attraktivt med nye butikker, ny mole med fyrtÃ¥rn og en badeanstalt. Vi tilstræber samlet set at skabe flere aktiviteter, hvor ogsÃ¥ eksempelvis naturvejledning eller skole i det fri kan blive en realitet. OmrÃ¥det bliver i dag allerede flittigt brugt, men med ny indretning kan omrÃ¥det gøres mere fremkommeligt og spændende -  ogsÃ¥ i vinterhalvÃ¥ret. Det hele med respekt for, at det stadig er en attraktiv lystbÃ¥dehavn.

Mandag den 12. juni 2017 var der opstillingsmøde i Club C – den konservative vælgerforening i Vallensbæk – og her blev der valgt 18 topmotiverede kandidater til det kommende kommunalvalg:

1. Henrik Rasmussen, Borgmester

2. Anette Eriksen, Viceborgmester

3. Jytte Thinesen Bendtsen, Formand SSU

4. Søren Mayntz, IT-driftansvarlig, Formand TMU

5. Morten Schou Jørgensen, Økonomikonsulent, Formand BKU

6. John Charles Albøger Sørensen, Driftsleder

7. Arne Petersen, Selvstændig vinduespolerer

8. Marianne Friis-Mikkelsen, Fhv. Daginstitutionsleder

9. Lene Holm Gamborg, Personal assistant

10. Daniel Baes, Direktør

11. Ricky Van Overeem, Head of food

12. Pelle Grønskov Petersen, Stud. Produktionsingeniør

13. Lene Lykke Sørensen, Freelance marketing

14. Lone Christiansen, Fagkonsulent

15. Hardy Javelin, Fhv. Byplanlægger

16. Carl Eltorp, Projektchef

17. Margrethe Hichmann, Kunderservice medarbejder

18. Jan Høgskilde, Kredit analytiker

 

Ser her en videohilsen fra Søren Pape Poulsen – Danmarks justitsminister og formand for Det Konservative Folkeparti.

“Jeg vil opfordre til at du genvælger Henrik Rasmussen som borgmester “, siger Søren Pape. Stem KONSERVATIVT ved kommunalvalget – sÃ¥ vi kan fortsætte den gode udvikling i Vallensbæk.

Back To Top