Firat Sari er Regionsrådskandidat 2017
@StemFiratSari

Faktaboks:

Navn: Firat Sari
Alder: 29 år
Adresse: Albertslundvej 109, 1tv 2625 Vallensbæk
Hjemmeside: www.firatsari.dk
Email: Mail.firatsari@gmail.com


Mine mærkesager er:

– Flere praktiserende læger til Vestegnen

      I Det Konservative Folkeparti står vi vagt om familielægen. Det er nemlig af stor værdi, at din læge kender dig som patient godt. Når man har en fast læge, som man har et tillidsfuldt og godt samarbejde med over flere år, så er det med til at give en bedre sundhedsfaglig behandling. Det giver tryghed. Jeg vil arbejde for, at det bliver mere attraktivt at slå sig ned som praktiserende læge, og se på hvordan vi kan fjerne nogle af de unødvendige ekstraopgaver, som er blevet lagt over på lægernes bord og som fjerner tid fra det, som det reelt handler om: Patientkontakten.

Fokus på 1813

      1813 har medført et større pres på akutmodtagelserne. Jeg vil arbejde for, at der kommer speciallæger i almen medicin på akuttelefonen 1813 igen. En af årsagerne til det er, at det vil give færre henvisninger til akutmodtagelserne, da mere vil kunne klares over telefonen.

Psykiatrien skal prioriteres højt

      Jeg vil arbejde for at sikre, at der udarbejdes en behandlingsplan for alle psykiatriske patienter, og at der er én faglig ansvarlig/kontaktperson tilknyttet patienten. Her det også vigtigt, at samarbejdet med kommunerne fremmes. Eksempelvis er det af stor betydning for pårørende til psykisk syge, at der er en god kommunikation og koordinering mellem hospital og kommune.

Bedre sammenhængende patientforløb

       Jeg vil arbejde for at få et bedre sammenhængende patientforløb, hvor der bliver skabt kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet, samt skabe kontinuitet og tryghed for patienten i det danske sundhedsvæsen. Desuden ved man, at et bedre sammenhængende patientforløb er med til at mindske risikoen for lange indlæggelser, hindre unødvendige genindlæggelser og sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

Læs her mine artikler:
– i Folkebladet den 9. maj 2017 “Konservative i Vallensbæk klar til regionsrådsvalget
– på NetAdvis.dk den 7. september 2017 “Politisk ansvarlighed i regionen søges

BILLEDE MED TEKST

Firat Sari - Valgvideo RV17