skip to Main Content


medicament pour erection pharmacie

https://www.tlmtecnologia.com/backup-em-nuvem/

Få her info fra udvalgene og C´s medlemmer i Kommunalbestyrelsen (valgt for 2018-2021)

Børne- og Kulturudvalget (BKU)
Udvalgsformand Morten Schou Jørgensen (C)

Artikel om Vallensbæk Rideakademi i Ridehesten, den 5. maj 2020
Læs mere her; https://www.ridehesten.com/nyheder/vallensbaek-vil-samle-borgerne-om-heste/74225

Godkendelse af styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet og skoleområdet, november 2019
På Kommunalbestyrelsesmødet 27. november 2019, havde Morten disse indlæg om;
– Punkt 10: Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbudsomrÃ¥det, og
– Punkt 11: Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for skoleomrÃ¥det.

Se her artikel i Folkebladet den 9. april 2019.
Når musikken bringer glæden frem af Morten Schou Jørgensen. 

Ny model for modtageklasser, juni 2018

På Kommunalbestyrelsesmødet (KB-møde) den 27. juni 2018 havde Børne- og Kulturudvalget og Morten dette indlæg om;
– Punkt 22: Ny model for modtageklasser i Vallensbæk – endelig godkendelse efter høring

Kunstværk på Grønt Strøg, kapacitetsprognose for skole og dagtilbud og Vallensbæk Rideskole, maj 2018
Børne- og Kulturudvalget havde tre punkter på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 2018. Læs her Mortens indlæg om;
– Punkt 15: Kunstværk pÃ¥ Grønt Strøg
– Punkt 16: Kapacitetsprognose for skole og dagtilbud i Vallensbæk Kommune
– Punkt 19: Vallensbæk Ridecenter og Rideskole – fremtidig økonomi

K-medlemmer i BKU, januar 2018

26733476_1439077439547989_746841673064833691_n

Morten skrev den 17. januar 2018 på sin facebook-side:

“Her til aften havde vi første møde i Børne- og Kulturudvalget. Det gik rigtig godt, med mange gode spørgsmÃ¥l og god energi i det nye udvalg. Jeg er sikker pÃ¥ at de næste fire Ã¥r bliver fantastiske med et godt samarbejde i udvalget. Jeg er sÃ¥ heldig, at den konservative gruppe nu bestÃ¥r af nyvalgte og erfarne, og dette mix kommer os helt sikkert til gode i de mange diskussionerne, der vil komme i udvalget.”

Nyt fra Borgmester Henrik Rasmussen og øvrige C-medlemmer af kommunalbestyrelsen

Borgmesterinfo juni 2021 om blandt andet Svømmehallen, kunstprojekt i forbindelse med Vestegnens Kulturuge, regeringens planer for trafik og Lynetteholmen.

Borgmesterinfo maj 2021 om blandt andet antimobbestrategi, udvidelse af havnen, stor tilfredshed med hjemmeplejen og det ophørende samarbejde med Ishøj.

Borgmesterinfo marts 2021 om blandt andet befolkningsprognosen, kommuneplan. skolerne lukket af myndighederne og ophævelsen af det forpligtende samarbejde med Ishøj.

Borgmesterinfo februar 2021 om blandt andet corona-situationen, forlængelsen af det grønne strøg og digitale borgermøder.

Borgmesterinfo den 22. december 2020 om ændringer i kommunalbestyrelsen, det forpligtende samarbejde – og om at vores skoler igen er blandt de 25% bedste i landet.

Brev fra borgmesteren om Rokade i Vallensbæks udvalg.

Borgmesterinfo den 27. november 2020 om kommunens byggeprojekter, bæredygtige initiativer og om at finde alternative måder at involvere borgerne på under corona.

Borgmesterinfo den 20. oktober 2020 om det netop vedtagen budget, conona-situationen og fokus på ude-undervisning i skolerne.

Borgmesterinfo den 11. september 2020 om corona-situationen, budgettet og udvidelsen af havnen.

Borgmesterinfo den 18. juni 2020 om udviklingen i Strandparken, brev om støj til transportministeren og en anderledes sankthans-fejring.

Se eller gense her Borgmesterens grundlovstale 2020. 

Borgmesterinfo, juni 2020
Borgmesterinfo den 2. juni 2020 om udligningsreformen, det forpligtende samarbejde med Ishøj samt corona-situationen.

Borgmesterinfo, maj 2020
Borgmesterinfo den 6. maj 2020 om corona-situationen, visuel befrielses-fejring og udligningsreformen, der bliver dyr – men samtidig indeholder en mulighed for at blive løst fra det forpligtende samarbejde med Ishøj.

Borgmesterinfo, januar 2020
Borgmesterinfo den 3. februar 2020 om bl.a. udligningsreformen, nyt projekt i jobcentret og flere ressourcer til SST.

Borgmesterinfo, december 2019
Borgmesterinfo den 2. december 2019 om budgetopfølgning og makerspaces – og giver en status pÃ¥ projektet om svømmehallen.

Borgmesterinfo, oktober 2019
Borgmesterinfo den 11. oktober 2019, om bl.a. at alle tre partier i kommunalbestyrelsen er blevet enige om budgettet for 2020. Derudover kan læses mere om lokalplaner for Vallensbæk Gårdhaver og Byhave og grundvandsbeskyttelse.

Borgmesterinfo, september 2019
Borgmesterinfo den 13. september 2019, hvor Henrik Rasmussen fortæller om blandt andet udvidelsen af sundhedshuset, kommunens flotte placering i en erhvervsundersøgelse og økonomiaftalen mellem KL og regering.

Borgmesterinfo, maj 2019
Borgmesterinfo den 1. maj 2019, hvor Henrik Rasmussen siger tak for jubilæet og fortæller bl.a. om lokalplaner for strandområdet og nye boligområder.

Borgmesterinfo, april 2019
Borgmesterinfo den 31. marts 2019 om bl.a. trafikstøj, høringssvar til fingerplanen, friplejeboliger og magisk idrætsprisfest.

Borgmesterinfo, marts 2019
Borgmesterinfo den 4. marts 2019 om bl.a. helhedsplan for Strandparken, nedsættelse af hastighed på motorvejene og udviklingsstrategien.

Borgmesterinfo, feb. 2019
Borgmesterinfo den 1. februar 2019 om bl.a. budgetprocessen, Mejsebo og Flextur.

Borgmesterinfo, dec. 2018
Borgmesterinfo den 21. december 2018 om bl.a. beredskabet, Flextur og de nye erhvervshuse.

Borgmesterinfo, okt. 2018
Borgmesterinfo den 12. oktober 2018 om bl.a. kommunens budget, folkemøde om støj og bæredygtighedsfestivalen.

Mediepolitik og eSport, juli 2018
Læs her;
– Pjecen “Information om computerspil i Juniorklubben
Beskrivelse af eSport i ungdomsklub, ungdomsskole, juniorklub og til events
Vallensbæk Ungdomssskoles mediepolitik for Juniorklubben og Ungdomsklubben

Besøg på HOFOR, feb. 2018
Den 8. februar 2018 var Henrik og Ricky til HOFORs EJERDAG, hvor de fik en status på HOFORs økonomi og deres projekter. De var ude og se på det nye pumpeanlæg ved Kløvermarken som er ved at blive bygget og som bliver Danmarks største pumpe (8 stk) og som skal erstatte den gamle fra 1904, denne pumpe skal pumpe 2/3 dele af alt vand fra København til Lynetten.

Se billeder fra besøget på Ricky van Overeem´s facebook-side, hvor Ricky skrev:

Netop hjemvendt fra HOFORs EJERDAG hvor vi besøgte den nye pumpestation ved Kløvermarken og derefter blev informeret omkring HOFORs projekter og status med virksomheden, vi sluttede af med det mest fantastiske og inspirerende oplæg af Mogens Lykketoft omkring FNs 17 VerdensmÃ¥l og klodens udfordringer.”

Social- og Sundhedsudvalget (SSU)
Udvalgsformand Jytte Bendtsen (C)

Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, april 2019.
Læs her om hvorfor kommunalbestyrelsen med input fra borgere i dialogmøder har udarbejdet en værdighedspolitik, der pÃ¥ 6 omrÃ¥der viser vejen, sÃ¥ vi i fællesskab – borgere, medarbejder og frivillige – understøtter visionen om livskvalitet i et godt og sundt liv. 

Kommunal akutfunktion
Jytte skrev den 5. marts 2018 om Etablering af kommunal akutfunktion:
“Udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den fortsatte opgaveoverdragelse fra hospitaler til kommuner gør, at vi nu er forpligtet til at have en kommunal akutfunktion, hvor personalet er specialuddannet og kan løse særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov i borgernes eget hjem. Sundhedsstyrelsen har udgivet en kvalitetsstand for kommunale akutfunktioner og anbefaler mindre kommuner at indgÃ¥ i et tværkommunalt samarbejde for at kunne løfte denne opgave.  Derfor har Vallensbæk i samarbejde med Albertslund, Glostrup og Høje Taastrup udarbejdet dette forslag til samarbejde om den fælles akutfunktion.
Formålet med akutfunktionen er at forbygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem tidlig indsats, og bidrage til at reducere antallet af forebyggende indlæggelser. Formålet er også at blive i stand til at levere opfølgning på hospitalets pleje og behandlingsindsats med tidligere hjemtagning af komplekse borgere.
Den fælles akutfunktion vil være bemandet fra 7.30–23.00 og vil have til huse i Høje Taastrup, som allerede har erfaring på området.  Skulle der mod forventning opstå behov for særlig pleje om natten, vil der ske en oplæring af det lokale personale. Det vil altså sige, at døgnbemandingen om natten bliver varetaget af kommunens eget personale.
Kommunalbestyrelsen vil årligt modtage en statusrapport med statistisk oversigt over leverede ydelser, behandlede borgere, samt et årsregnskab .
Udover etableringsomkostninger er der selvfølgelig omkostninger forbundet med at drive en akutfunktion, og udgifterne vil blive fordelt mellem de fire kommuner på baggrund af kommunens indbyggertal. Udgiften vil delvis være finansieret af bloktilskud, men det er som altid ikke helt nok. Tanken er vel, at kommunerne på den lange bane sparer på indlæggelser.
Sagen har været i høring i Ældrerådet, der som udgangspunkt er tilfredse med at der bliver etableret en akutfunktion. At det vil være et løft for borgerne. De havde en bemærkning omkring sundhedsstyrelsens krav til natdækning. – som tidligere nævnt, har vi natdækning, bare med eget personale.
Alt i alt hÃ¥ber jeg, at den fælles akutfunktion bliver en forbedring for vores syge borgere. At de kan blive i eget hjem, slippe for de anstrengende indlæggelser – og ikke mindst risikoen for at blive udskrevet midt om natten, som nogen desværre har oplevet.”

Miljø- og Teknikudvalget (MTU)
Udvalgsformand Jan Høgskilde (C)

Artikel af Jan Høgskilde omSkattesatser for 2021 – finanseringen af udligningenfra den 12. oktober 2020.

Artikel af Jan Høgskilde omVelhaverkommune? – Vallensbæk?fra den 12. oktober 2020.

Læserbrev af Jan Høgskilde om“Seniorboliger i Vallensbæk Nordmark”i Sydkysten den 13. maj 2020.

Læserbrev af Jan Høgskilde om“Velhaverkommune? – Vallensbæk”, i Folkebladet den 13. maj 2020.

Se her svar pÃ¥ læsebrev “K taler usandt om støjvolden” i Folkebladet den 18. februar 2020.
Svar: Der er ledninger i området af Jan Høgskilde.

Se her svar pÃ¥ læsebrev “En gratis støjvold giver støjreduktion” i Folkebladet den 12. februar 2020.
Svar: Støjvold eller støjskærm? af Jan Høgskilde.

Lokalplan for Egeskovvej, okt. 2018
Læs her Jans læserbrev i Folkebladet den 23. oktober 2018 om “Bygges eller ikke? ” – om en lokalplan for bebyggelse pÃ¥ Egeskovvej.

Parkering Risingevej, okt. 2018 
Se her dele af Jans ordførertale om parkering Risingevej – og med en evaluering nu sommeren er slut.

Støjplan, feb. 2018
Læs her Jans læserbrev i Folkebladet den 27. februar 2018 pÃ¥ side 3 om “Støjplan for hele Vallensbæk”. 

Jan skrev den 8. februar 2018 på sin facebook-side:

“Vallensbæk og Støjhandlingsplan
På seneste møde i MTU i Vallensbæk Kommune har vi behandlet Støjhandlingsplan 2018. Denne er lovpligtig og skal laves hvert fjerde år og har deadline i 2. kvartal 2018. Indstillingen kører via Ishøj. 
I Vallensbæk har vi besluttet at lade støjindsatsen gå på to ben. Ovennævnte lovpligtige og så en helhedsorienteret handlingsplan for Vallensbæk, der udarbejdes af forvaltningen i Vallensbæk og altså IKKE via Ishøj.
Der er altså tale om TO planer, hvoraf den ene SKAL afleveres i maj. Med den tidsramme er det ikke muligt at få indhentet forskellige eksperters vurdering, høre gode borgerinitiativer og iøvrigt høre borgerne mere generelt. Derfor vil der i den lovpligtige plan kun blive brugt et høringssvar.
I den vi selv laver, vil der blive taget udgangspunkt i den KB-vedtagelse, der skete i november 2017, og den vil foregÃ¥ via involvering af kommunalbestyrelsen, borgere og virksomheder. Der vil indgÃ¥ en række input, herunder Rambøll og/eller input fra anden teknisk rÃ¥dgiver, ganske som borgerinitiativer som “Nej til Trafikstøj” og firmaet “jord.dk” mv. vil indgÃ¥. Derfor er det ganske simplet i strid med sandheden, at C løber fra valgløfter, at borgerinitiativer ikke inddrages, og at vi har lagt os fast pÃ¥ Rambøll. Intet af det har hold i virkeligheden.
Beklager det blev lidt langt, men vi vil ikke skydes i skoene, at vi løber fra ansvar, løfter el. lign og at det er en ommer. Og derfor indstilles punktet til drøftelse i kommunalbestyrelsen.”

Gense her resultat fra KV-17 valget

Efter kommunalvalget den 21. november 2017 har Det Konservative Folkeparti fortsat absolut flertal, Socialdemokratiet øgede sit mandattal og Venstre er ude af den nye kommunalbestyrelse, der fordelte udvalgsposterne på det konstituerende møde den 5. december 2017.

Af i alt 12.025 stemmeberettigede valgte 8.553 – svarende til 71,12% – at bruge deres stemme.

Det Konservative Folkeparti har 8 mandater i  kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2018 til 2021:

Navn og antal personlige stemmer:

Henrik Rasmussen, C – 2.135
Anette Eriksen, C – 270
Morten Schou Jørgensen, C – 141
Marianne Friis-Mikkelsen, C – 134
Ricky van Overeem, C – 118
Lene Holm Gamborg, C – 112
Jytte Bendtsen, C – 104
Jan Høgskilde, C – 95

Du kan her læse de 8 valgtemaer under KV17 og gense alle 18 KV17-kandidater.

Back To Top