skip to Main Content


https://medicamentspourerection.com/generique-cialis-sans-ordonnance-en-ligne/

Vallensbæk har en sund økonomi

Vallensbæk har en sund økonomi. Dette skyldes rettidig prioritering af nye anlæg, men også at vi kan drifte de opgaver vi skal ordentligt. Vi har et højt ambitionsniveau, så vores opgave er at sikre at borgerne får mest muligt service for kommunens penge.

Med budgetforliget for 2018-2020, indgået af alle partier repræsenteret i kommunalbestyrelsen, sikrer vi en god balance mellem udvikling, service, men også på afdrag af lån og en robustlikviditet, så vi kan modstå større uforudsigelige omkostninger.

Med budgettet vil der i 2018 være godt 31 mio. kr. i kommunekassen, og vi afdrager kommunens lån med ca. 25. mio. årligt.

Det er et ambitiøst og visionært budget, som giver os mulighed for at udvikle kommunen i en spændende retning.

Børneområdet kan se frem til en forbedring i normeringerne, og vores ældre borgere kan glæde sig til to ekstra ældrebolig-blokke i Pilehavehus med større lejligheder.

Vi har lavet en helhedsplan for Nord, der blandt andet indebærer ny institution, klub og lokaler til SFO.

De grønne områder kommer stadig mere ind i byrummet, og det er allerede ved at tage form – Alt sammen i godt samarbejde med grundejerforeningerne.

Problemerne med trafikstøj fylder meget hos borgerne, og vi har afsat penge til at lukke gennemføringerne i støjvolden ved Holbækmotorvejen. Desuden bliver der lavet støjafgrænsning i forbindelse med den kommende letbane.

Vi vægter også at give virksomhederne endnu bedre forhold. Derfor nedsætter vi dækningsafgiften på forretningsejendomme med 0,2 promille, og vi har besluttet, at Vallensbæk får en letbanestation ved Delta Park.

Den teknologiske fremtid er tættere på, end man skulle tro – og kommunalbestyrelsen har været ude at teste en førerløs bus. Vi vil eksperimentere med disse førerløse busser, der for eksempelkan fragte borgere mellem nord og syd.

Havnen og stranden skal være attraktive både for sejlere og øvrige borgere. Vi afsætter penge til udvikling af bådehavnen og Strandparken, og vi bygger en ny badeanstalt, som bør kunne stå klar i 2019.

Jeg er rigtig glad for, at alle partier i kommunalbestyrelsen er med i aftalen om kommunensbudget. Det er med til at skabe god ro – og gode arbejdsbetingelser for jer, der skal føre tankerne ud i livet.

Opfølgning på Budget 2017: Det ser fint ud med at holde det nuværende budget, bortset fra det specialiserede område, både for børn og voksne. Vi prøver nu via KL at finde ud af, om der er andre muligheder, så de udgifter ikke løber løbsk.

 

Med venlig hilsen

Henrik Rasmussen
Borgmester (C), Vallensbæk

Back To Top