skip to Main Content


Vores børn og unge er vores fremtid

I Vallensbæk har vi de sidste mange år været populær blandt børnefamilierne og det med god grund. Her i kommunen har vi de sidste fire år haft fokus på at skabe trygge rammer for børnene uanset om de går i daginstitution eller på en vores folkeskoler.roulette222

I Vallensbæk kan man vælge at få sit barn passet i en daginstitution eller hos en dagplejer. Det har været vigtigt for os, at der er forskellige tilbud til vores familier når det gælder pasningstilbud, for vi er godt klar over, at hvad der passer til den ene familie, ikke nødvendigvis passer til den anden.

Stort set alle vores daginstitutioner er blevet renoveret de sidste par Ã¥r, sÃ¥ de i dag stÃ¥r som næsten nye og mere energivenlige. Derudover er der blevet etableret produktionskøkkener i næsten alle, da der har været et ønske fra forældrene om en madordning. Vi har netop godkendt et skitseprojekt for Mejsebo som er den sidste institution der mangler at blive renoveret, den stÃ¥r færdig i løbet af 2018. Derudover havde vi en vandskade i Birkely i forÃ¥ret, som betød at vi mÃ¥tte genhuse alle vores børn og personalet. I budgettet for 2018 er der netop indgÃ¥et budgetforlig om at en ny daginstitution skal bygges i Vallensbæk Nord – vi genopbygger altsÃ¥ Birkely med en Bamsestue – en stue for børn med særlige behov – præcis som vi lovede, da vi blev nød til at lukke den vandskadede institution.

I vores institutioner har vi fokus på leg og læring, så børnene har en sjov dag, men samtidig lærer, så de udvikler sig og er klar til skoletiden når de kommer så langt.
Folkeskolerne

Vi har en ambition om at vores skoler skal ligge blandt de 25% bedste i landet når der måles på elevernes afgangskarakterer. Det er et mål vi ikke lige når fra den ene til den anden dag, men vi er rigtig godt på vej.

Den seneste tilfredshedsundersøgelse viste, at 98% af vores elever er glade for at gå i skole. Det kan vi godt være stolte af, men vi skal selvfølgelig have de sidste 2% med, men i forhold til sidste tilfredshedsmåling er det en fremgang, og det er vi selvfølgelig glade for.

Egholmskolen har gennemgået en gennemgribende renovering, og de nye lokaler blev taget i brug i 2015 til stor glæde for både elever og lærer. Pilehaveskolen undergår også en kæmpe renovering i øjeblikket og de nye lokaler står klar til brug i midten af oktober i år. Vallensbæk Skole er vores mindste skole med kun to spor pr. årgang, men det er også med til at alle kender alle her på skolen. Vallensbæk Skole huser også Vallensbæk Musikskole, som er et rigtig godt fritidstilbud til eleverne. Vi har høje ambitioner for musikken her i Vallensbæk, og det har også betydet at Musikskolen har samarbejde med alle på 2., 3. og 4. klasserne, som ender ud i koncerter til glæde for forældre og de andre elever på skolerne.

I Vallensbæk har vi også en Ungdomsskole, og efter den nye folkeskolereform blev indført, har vi gjort det sådan at det er Vallensbæk Ungdomsskole der forestår alle valgfag i 7., 8. og 9. klasse på skolerne. Det betyder at udbuddet af fag er langt større, men også at eleverne bliver mikset ikke bare mellem klasser og årgange, men også mellem skolerne. Herved får de unge et bedre kendskab til andre unge i kommunen, som de måske ikke lige har haft øje for i deres hverdag, og nye venskaber opstår. At Ungdomsskolen har udbudt valgfag har blandt andet betydet at der har været oprettet fag i bl.a. Motorlære og et nyt populært fag er E-sport, hvor eleverne ikke får lov til kun at sidde og spille computerspil, men hvor der bl.a. er fokus på strategi og sund livsstil.

Når det handler om tiden efter folkeskolen har vi for et par år siden hjemtaget UU og oprettet Vallensbæk UU, som er ungdommens uddannelsesvejledning. Vi mener at det er meget bedre at have UU placeret her i Vallensbæk, da vi herved kan følge vores unge på tætteste hold, og dermed får de også et bedre kendskab til de ansatte og forhåbentlig kommer de lettere i kontakt med deres vejleder når nu de ikke er placeret i en anden kommune flere kilometer væk. Vejledningen starter allerede i 6. klasse og UU følger vores unge til de er 25 år og ikke kun til de er 18 år!

 

Med venlig hilsen

Morten Schou Jørgensen
Formand Børne- og Kulturudvalget (C)

Back To Top