Det nære Vallensbæk

- En økonomisk bæredygtig kommune

God kommune

Vallensbæk vælger økonomiske fornuftige valg
Vallensbæk er Vi har bevist, at Vallensbæk er en økonomisk bæredygtig kommune, og det er vi kun i kraft af økonomiske fornuftige valg, hvor hver en krone bruges med omtanke. Vores økonomiske robusthed viser sig også ved, at vi har et ansvarligt blik for fremtidens behov. Det betyder blandt andet, at vi lige nu bygger en ny og meget spændende svømmehal, uden at optage lån. Begge dele kommer alle Vallensbækborgere til gavn.

Vallensbæk blev fra 1. januar 2022 igen en selvstændig kommune. Denne selvstændighed vil styrke det nære Vallensbæk, som vi kender og skabe en endnu bedre sammenhængskraft.

Udviklingsstrategien – Det hele menneske i fremtidens bolig by
Udviklingsstrategien er skabt gennem samarbejde med fagudvalg, indkomne høringssvar og materialer fra forskellige workshops. Denne nyttige proces har bl.a. vist, at der er sket et kulturskifte i forhold til de unges forventninger til, hvad en kommune skal kunne. For de unge er teknologien en faktor, som i langt højere grad har betydning end tidligere. Den slags forandringer er vi nødt til at lytte til, så vi som moderne kommune konstant følger med udviklingen. Overordnet set er målet i Vallensbæk, at vi skal være åbne, lyttende og hjælpe, hvor det er muligt, for at finde de bedste løsninger.

Udligningsreformen
Budgetlægningen af kommunens budget for 2021-24 har i høj grad været præget af den reform af det kommunale udligningssystem, som blev gennemført af Folketinget i maj 2020.

Udligningsreformen indebærer, at Vallensbæk Kommune fremadrettet får et direkte tab på 16,7 mio. kr. hvert år og herudover et afledt tab på årligt 12,4 mio. kr. på grund af en ændring af to kriterier i udligningssystemet. Det vil sige et samlet tab for Vallensbæk Kommune på 29,1 mio. kr. hvert år, når udligningsreformen er fuldt indfaset i 2025.

Som følge af reformen af det kommunale udligningssystem har partierne bag budgetforliget været nødsaget til at hæve kommunens udskrivningsprocent fra 25,1% til 25,6% fra 2021. Stigningen i udskrivningsprocenten vil med årene indbringe Vallensbæk Kommune ca. 15,5 mio. kr. om året. Skattestigningen kan således ikke dække kommunens samlede tab på udligningsreformen.

Differencen mellem det fulde indfasede tab på udligningsreformen og de stigende skatteindtægter finansieres via kommunens udviklingsdagsorden og befolkningsfremgang, som på den måde er med til at sikre, at Vallensbæk Kommune kan fastholde sit nuværende serviceniveau på de forskellige områder.

En attraktiv kommune for erhvervslivet
Vi har arbejdet benhårdt for, at få erhvervslivet med i den åbne skole. Det giver god værdi for børnene, og giver dem et godt indblik i, hvad de kommer ud til på den anden side. For nogle år siden indførte vi obligatorisk erhvervspraktik. Vi har hvert år Hackaton, som er forløb, hvor 9. klasserne samarbejder med en lokal virksomhed om løsning af sociale/kommunale/samfundsmæssige udfordringer. Vi har haft bæredygtighedsfestival og alle skolerne har fået etableret Maker Spaces, som er et teknologisk værksted. Vi har junioringeniører, hvor Vallensbæk har et samarbejde med DTU.

I vores samarbejde med lokale virksomheder vil vi gerne skabe de bedste rammer for virksomhederne, og derfor er det naturligt, at vi tilbyder fleksibel service af høj kvalitet. Vi vil tilbyde ordentlige vilkår og understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Med venlig hilsen

Henrik Rasmussen
Borgmester (C), Vallensbæk

Henrik Rasmussen