Meningsfulde fællesskaber

- Forening og frivillighed

Foreningsliv

Meningsfulde fællesskaber

Vallensbæk er et yndet sted for afholdelse af sportslige begivenheder indenfor vandski, ridning, kajak, modelskib, rulleskøjte og diverse fodbold- og håndboldstævner, gymnastikopvisning m.m.
Rammerne skal understøtte et mangfoldigt fritidsliv, hvor der er plads til både bredde og elite. Foreningslivet blomstrer i Vallensbæk. Selv i et Corona-år, hvor alt har været lukket ned, har vi set en kæmpe opbakning til foreningslivet. Samlet set er der oplevet medlemsfremgang i foreningerne i Vallensbæk, selvom tendensen har været stort set det modsatte i resten af landet. Vi ønsker at understøtte foreningerne i at Vallensbæk skal være foreningernes by. Derfor har vi husstandsomdelt en guide over de utroligt mange foreningstilbud, man kan opleve.

Ny svømmehal

Vores to eksisterende svømmehaller på Egholmskolen og på Pilehaveskolen er efter mange år ved at være udtjent. En enig kommunalbestyrelse har derfor besluttet at bygge en ny, stor svømmehal i forlængelse af Idrætscentret. Foreningerne i Vallensbæk har været en stor del af processen fra start til slut, sådan at vi kunne skabe en svømmehal, som har og kan alt det som Vallensbækborgerne ønsker. Vi er stolte af, at det endelige projekt er blevet til i fællesskab og vi ser frem til at svømmehallen står klar til brug i 2023.

Mole og badeanstalt 

Vi har fået anlagt en ny træpromenade oven på molen ved havnen, der skal give adgang til badning fra den nye badeanstalt VALHAL. For enden af promenaden har vi etableret en bred trappe mod bugten, som giver adgang til badeanstalten. Fra molen bliver det derfor muligt at hoppe direkte i vandet eller benytte badeanstalten og dens indrammede arealer. Med de nye faciliteter vil det være muligt at bade året rundt.

Danmarks første holdspilskommune

Vallensbæk Kommune indgik i slutningen af 2017 et samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet om at blive landets første holdspilskommune. I første omgang betød det, at der blev sat gang i en række motionsprojekter, hvor børn i folkeskolen, jobsøgende og seniorer fik et skræddersyet tilbud om at røre sig mere. Her har Vallensbæk bl.a. indgået et samarbejde med den lokale Hjerteforening og Ældre Sagen i Vallensbæk, som med stor succes har startet floorball for hjertepatienter 60+.

Fodboldgolf

I juni 2019 etablerede vi en fodboldgolf-bane ved Brøndbyvej. Banen står frit tilgængelig for alle. Du skal blot selv medbringe bold. Fodboldgolf er en hyggelig aktivitet, hvor man sammen med andre både får grin, leg og får frisk luft på samme tid. Det kan bruges som familieaktivitet, sammen med vennerne eller som en klasseaktivitet.

Idrætscentret

Vi har fået udskiftet kunstgræsset på den gamle fodboldbane, da den gamle belægning var slidt væk. Siddefaciliteter for publikum skal indbygges i de nye arealer omkring Idrætscentret, som skal danne ramme om kultur og fritid i Vallensbæk med Café Svanen som samlingspunkt.

Padeltennis baner

Padeltennis er en ny sportsgren, som har set dagens lys i Vallensbæk. Padeltennis er en mellemting mellem tennis og squash. I forbindelse med Idrætscentrets 40-års jubilæum i 2019 indviede vi to udendørs padeltennis baner. Siden da har interessen for padeltennis vokset sig kæmpestor og ønsket er at etablere endnu flere baner både indendørs og udendørs, så der kan spilles padeltennis hele året.

Rideakademiet indviet

Vallensbæk Ridecenter har fået et løft og hedder nu Vallensbæk Rideakademi. Det er ikke kun navnet, der har ændret sig. Staldene er blevet renoveret, så dyrene har bedre forhold, og der er blevet gjort plads til mere rideundervisning for børn, unge og voksne. Der er nu næsten 400 elever på rideskolen. Baggrunden for rideakademiet er at styrke glæden ved at have kontakt med dyr. Vi har, som forsøg, indført ridning på skoleskemaet for 5. klassetrin på Vallensbæk Skole. Her lærer eleverne om ansvar, om at samarbejde og hjælpe med praktiske gøremål omkring dyrene. Vi har set gode effekter af samarbejdet og vil nu inddrage endnu flere Vallensbækbørn helt ned fra vuggestuealderen.

Med venlig hilsen

Morten Schou Jørgensen
Formand for Forenings- og Frivillighedsudvalget (C)

Morten Schou Jørgensen