Værdig hjælp til dem som har behov

.- Det gode seniorliv

Ældre

Hjælp til selvhjælp, også når det gælder sundhed og forebyggelse

På social og sundhedsområdet er der et stort spænd mellem børn, unge og ældre. Samtidig er der mange ting, som på den ene eller anden måde hænger helt naturligt sammen: Passer vi godt på børnene, får de mindre brug for hjælp, når de bliver ældre. Så kan vi i stedet for fokusere ekstra meget på forebyggelse samtidig med, at vi fortsat sørger for at tage os rigtig godt af dem, som har særligt brug for omsorg. Vi har ingen planer om at ændre på den meget omsorgsfulde indsats, der ydes på hjemmehjælps- og hjemmeplejeområdet. Vi ønsker også fremadrettet at styrke forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne. Vi fortsætter med hverdagsrehabilitering hjælp til selvhjælp, hvor vi styrker og hjælper en række svage borgere til selv at kunne klare enkle, praktiske ting. Det sker ved personlig træning i hjemmet, de fleste har stor glæde af at kunne klare sig selv og have mindre behov for hjælp.

Værdighedspolitik
Vi har en værdighedspolitik i Vallensbæk som ikke bare er ord, men en politik som skal bruges i værdig pleje af ældre. Værdighedspolitikken sætter fokus på noget helt grundlæggende, nemlig respekten for det enkelte menneske. De otte fokusområder – Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død, pårørende og værdige relationer – viser vejen og understøtter visionen om en værdig ældrepleje i Vallensbæk Kommune ( Værdighedspolitikken kan læses på kommunens hjemmeside)

Vores sundhedsafdeling har en lang række tilbud til alle aldersgrupper eksempelvis:

 • Sund mad i folkeskolerne
 • Rygestop kurser
 • Indsats mod rusmidler
 • Sommergymnastik i Vallensbæk Mose
 • Ung Motionsven
 • Madskole for seniorer (mænd)
 • Fod på Livsstilen (mænd)
 • Fars Køkkenskole
 • Blodtryks- og blodsukkerpatruljen
 • Løb med DGI
 • Gang i Vallensbæk
 • Kostgruppen med Kokkeskolen og videokogebogen
 • Cykling uden alder, som giver mange af vores svageste ældre nogle gode oplevelser
 • forårsprogrammer for KOL- og diabetespatienter, for borgere med hjerte/kar sygdomme, kræft og demens
 • Feel The Power for unge i 6.-9. klasse, der er overvægtige eller i fare for at blive det.

Seniorerne
Seniorhuset på Korsagergård har gennem de seneste år udviklet sig til et rent Slaraffenland af muligheder og tilbud til borgere over 60 år og førtidspensionister og dygtigt ledet af personalet og med en brugerbestyrelse, hvis entusiasme og gode ideér blomstrer. Ofte er brugerne selv med som primus motor i aktiviteterne. Der er et hav af aktiviteter og interessante tilbud både i, omkring og udenfor Korsagergård. Og der kommer hele tiden nye tilbud i dette dynamiske og intense hus.

Boliger
Man bliver hurtigt skrevet ud fra hospitalet i dag. Derfor har vi midlertidige boliger i Rønnebækhus, som man kan blive udskrevet til og få den hjælp, pleje og omsorg, der kan være behov for efter et hospitalsophold, og indtil man igen kan klare sig i eget hjem.

Vi har ældreboliger både i Rønnebækhus og i Pilehavehus, der er et dejligt fællesskab. Her har beboerne mange gode fælles oplevelser. Begge steder er der en cafe, hvor man for få penge kan få et dejligt måltid.

Det er vigtigt, at maden er en god oplevelse, derfor bliver der også lavet mad i hver afdeling i vores plejeboliger, Højstruphaven og Rønnebo. I Vallensbæk får vi ikke maden leveret fra et centralkøkken.

Vi har også være heldige, at vi nu har læger, som er tilknyttet vores plejeboliger. Det giver et tættere og bedre samarbejde mellem læger og plejepersonalet til stor gavn for beboerne. Det er selvfølgelig frivilligt , om man ønsker at skifte læge.

Vi er en demensvenlig kommune og en del af demensalliancen. Demensvenlighed er en underlig rejse, hvor ingen må være alene med demens. Rejsen begyndte, da vi i kommunen og en politisk beslutning om, at vi vil arbejde for demensvenlighed.

Har du spørgsmål, eller noget du bare ønsker at drøfte, forbedre eller andet, er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon 2488 0915 eller kontakt mig pr. mail på jbe@vallensbaek.dk.

Med venlig hilsen

Jytte Bendtsen
1. viceborgmester og formand for Social- og Sundhedsudvalget (C)

Jytte Bendtsen